Pozyskiwanie dotacji na innowacje to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie lata działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu.

ZOBACZ TAKŻE

NASZE BIURA

Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Łódź, Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

Rewit Consulting Sp. z o.o.

Ul. Starodworska 1, 80-173 Gdańsk

+ 48 506 304 718

 • Facebook - Grey Koło
 • LinkedIn - Grey Koło

CASE STUDY
POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Medicus Bonus to prywatna spółka medyczna działająca na rynku od 1993 roku. W ramach otrzymanego dofinansowania, spółka realizuje projekt naukowo badawczy którego przedmiotem jest opracowanie nowej metody leczenia żylaków (Poli-IN) z wykorzystaniem autorskiego kleju polimerowego.

Medicus Bonus Sp. z o.o.

Powiązana dotacja

Medicus Bonus jako placówka medyczna przyjmuje pacjentów w 5 miastach w Polsce tj.: w Poznaniu (dwa oddziały), Środa Wielkopolska (poradnia AOS i Szpital), Wągrowiec, Murowana Goślina, Opalenica. W każdej z tych placówek zlokalizowanych jest od kilku do kilkunastu poradni specjalistycznych. Spółka posiada wyspecjalizowaną kadrę medyczną, dysponuje personelem technicznym i administracyjnym, a także nowoczesnym sprzętem medycznym. Medicus Bonus to także ośrodek prowadzący badania kliniczne i współpracujący z wieloma firmami z całego świata.

Potrzeby

Medicus Bonus realizuje projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR 1.1.1 – Szybka Ścieżka. Projekt jest odpowiedzią na dosyć powszechną chorobę współczesnego społeczeństwa a mianowicie zaburzeń funkcji naczyń żylnych. Kadra naukowo-badawcza opracowuje nową metodę leczenia żylaków, która ma być dostępna cenowo, skuteczna, oraz łatwa w aplikacji. W projekt zaangażowana jest jednostka naukowo-badawcza z Austrii (IM Polymer) a także Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z.Religii.

Projekt jest wymagający zarówno pod kątem naukowym jak i pod kątem prowadzenia i rozliczania. Medicus Bonus oczekiwał wsparcia w zakresie rozliczania projektu tj. m.in. sporządzania wniosków sprawozdawczych, przygotowania dokumentów do kontroli, obsługi bazy konkurencyjności czy weryfikacja sposobu i formy zatrudnienia w ramach projektu.

Ponadto Spółka jeszcze przez podpisanie umowy z NCBR poprosiła o wsparcie w zakresie weryfikacji czy wszystkie dotychczas przeprowadzone postepowania ofertowe są zgodne z zasadą konkurencyjności w zakresie: szacowanie wartości zamówienia, rozeznanie rynku w zależności od wartości zamówienia, oceny poprawności opisu przedmiotu zamówienia czy kryteriów oceny ofert.

Efekty

Udzielamy firmie Medicus Bonus pełnego wsparcia w zakresie monitorowania oraz rozliczania pozyskanej dotacji. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy audyt projektu. W ramach audytu:

 • dokonaliśmy oceny i weryfikacji dokumentacji w zakresie sposobu poniesionych już wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w zakresie: szacowanie wartości zamówienia, rozeznanie rynku w zależności od wartości zamówienia, ocena poprawności opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia i wzajemne powiązania, publikacja i upowszechnienie zapytania,

 • opracowaliśmy wytyczne i zalecenia do prawidłowej przyszłej realizacji projektu,

 • opracowaliśmy wzory dokumentów między innymi dokumentów związanych z informacją i promocją a także opisem dokumentów księgowych.

Ponadto na bierząco wspieramy firmę Medicus Bonus poprzez:

 • sporządzanie wniosków sprawozdawczych

 • sporządzanie wniosków o płatność, sporządzanie uzupełnień i korekt do wniosków,

 • sporządzanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie czyli aneks,

 • przygotowanie dokumentów do kontroli,

 • prowadzenie korespondencji z NCBR

 • przygotowanie zaleceń w  zakresie przestrzegania przepisów,  wytycznych związanych z prawidłową realizacją projektu,

 • obsługa systemu SL2014,

 • obsługa bazy konkurencyjności,

 • weryfikacja prawidłowości opisu dokumentów księgowych pod katem projektowym,

 • weryfikacja umów z wykonawcami towarów i usług,

 • weryfikacja sposobu i formy zatrudnienia w ramach projektu,

 • przygotowanie wytycznych i wzorów dokumentów informacyjno promocyjnych,

Powiązane usługi

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z rozliczaniem 
zewnętrznego finansowania.

+ 48 ‭506 304 718

szymon.talbierz@rewit.pl

Dr inż. Szymon Talbierz

Partner Zarządzający

SKONTAKTUJ SIĘ

SPECJALIZACJE