Pozyskiwanie dotacji na innowacje to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie lata działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu.

ZOBACZ TAKŻE

NASZE BIURA

Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Łódź, Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

Rewit Consulting Sp. z o.o.

Ul. Starodworska 1, 80-173 Gdańsk

+ 48 506 304 718

  • Facebook - Grey Koło
  • LinkedIn - Grey Koło

Pozyskanie dotacji

Wspieramy firmy

w rozwoju

Pozyskiwanie dotacji to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie lata działalności na rynku usług konsultingowych, doradzając polskim firmom i zagranicznym inwestorom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój biznesu.

Nasi klienci otrzymali dofinansowania ze środków pomocy publicznej, m.in. na nowe inwestycje, rozbudowę zakładów produkcyjnych, budowę centrów badawczo-rozwojowych, projekty B+R i wdrożenie innowacji.

Badania i rozwój

Projekt badawczy

Linie produkcyjne

Projekt inwestycyjny

Centrum B+R

Projekt inwestycyjny

Nowe produkty

Projekt badawczy

Nowe technologie

Projekt badawczy

Wspieramy firmy

Pozyskiwanie dotacji to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie 

Wspieramy firmy

Pozyskiwanie dotacji to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Zdobywaliśmy ją przez ostatnie 

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. Więcej

Centrum B+R

Firm dostarczająca surowce do produkcji opon otrzymuje 505 dofinansowania na budowę i kompletne wyposażenie laboratorium.Więcej

Projekt inwestycyjny

Projekt polegał na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet z enkapsulowaną probiotyczną strukturą przewodzącą. Więcej

Wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji

Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania ze środków unijnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynności dotyczące wsparcia w procesie pozyskiwania dofinansowania.

Analiza potrzeb

Analizujemy aktualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego potencjał. Sprawdzamy, czy dostępny potencjał techniczny, ludzki oraz finansowy stwarzają szansę na skuteczne aplikowanie o dotacje.

Ocena wniosku

Na bieżąco monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek oraz odpowiadamy za kontakt z tą instytucją. Jednocześnie przeprowadzamy szkolenie przygotowujące Spółkę do oceny projektu na panelu ekspertów.

Modelowanie projektu

W celu maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia finansowego układamy główne obszary projektu w taki sposób, aby na dalszych etapach prac nie wystąpiły utrudnienia lub konieczność zmiany przyjętej koncepcji.

Umowa o dofinansowanie

Pomożemy przygotować i skompletować wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie, możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów umowy oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.

Dokumentacja

We współpracy z zespołem projektowym Klienta przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty. Etap ten kończy się złożeniem aplikacji konkursowej za pośrednictwem generatora wniosków.

Szkolenie z rozliczania

Na życzenie przeszkolimy pracowników przedsiębiorstwa z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu obowiązujących każdego beneficjenta pomocy publicznej.

Często zadawane

pytania

Nasz punkt widzenia

Dofinansowania, które

mogą Cię zainteresować

Naszym Partnerom oferujemy kompleksową obsługę poprzez zespół specjalistów doświadczonych w zakresie wszelkich dotacji dostępnych dla przedsiębiorców, przetwórców, producentów. Posiadamy ekspertów, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach, począwszy od dużych projektów infrastrukturalnych, kończąc na edukacji i szkoleniach. 

Szybka Ścieżka

PO IR 1.1.1

Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2

Centrum B+R

PO IR 2.1

Horyzont 2020

SME INSTRUMENT

GAMEINN

PO IR 1.2

Badania na rynek

PO IR 3.21

Doradzamy firmom,

które cenią sobie

partnerstwo w biznesie

Wspieramy klientów niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Na najwyższym poziomie świadczymy usługi z zakresu: pozyskiwania i rozliczania dotacji, Ulg B+R, IP Box czy własności intelektualnej.

Zaufało nam już

ponad 120 firm w tym

firmy notowane na GPW